SERVICE

JHC erbjuder ett brett utbud av tjänster åt ditt företag.

Ingår I hyran

 • Kontorsel
 • Värme/kyla
 • Parkering
 • Bevakning av området
 • Posttjänst
 • Varumottagning

Tilläggstjänster

 • Bredband
 • Fysioterapi
 • Kopiering
 • Restaurant och catering
 • Städning
 • Arbetshälsovård
 • Konditionssal

JHC-Office hotel

Vid behov kan du hyra en arbetsstation eller ett -rum för korta behov. Du kan också kontakta oss om du har specialbehov.

Utrymme Halvdag  Heldag Vecka
JHC-1 arbetsstation 20 € 30 € 90 €
JHC-1 office room 30 € 45 € 135 €

JHC-konferensrum

JHC-konferensrummen står till hyresgästernas förfogan och ingår i hyran. Konferensrummen kan även hyras av utomstående till förmånligt pris

Utrymme Timme Halvdag Heldag
JHC-1 Litet (6 pers) 20 € 40 € 60 €
JHC-1 Stort (12 pers) 40 € 60 € 100 €

Auditorium

I fastigheten finns även ett auditorium som går att hyra delvis, eller helt och hållet. Användning av auditoriet ingår ej I hyran.

Utrymme Halvdag Heldag
LARS MAGNUS (Max 150pers) 200 € 300 €
LARS (20 pers) 60 € 100 €
MAGNUS (80pers) 140 € 200 €